VILLKOR FÖR KÖP AV MEDLEMSKAP

1. Allmänt

Avtal och villkor på den här sidan är ett juridiskt avtal mellan WinWin Web AB, Sothönevägen 27, 18761 Täby, Stockholm Sverige och kunden som köper tjänster och/eller digitala produkter i direkt kontakt med oss eller på winwinweb.se eller andra sajter som tillhör WinWin Web AB.

WinWin Web engagerar sig i verksamhet inom IT-utveckling, hemside-utveckling och utbildning, coachning & mentoring av kunder i form av webbseminarier, ljud- och / eller visuella presentationer och periodisk personlig coaching och utvärdering; samt WordPress teknisk support.

Villkoren för detta avtal börjar gälla när DU godkänner detta avtal i samband med betalning av aktuella medlemssavgiften via Stripe eller PayPal.

Detta avtal ska regleras av och tolkas i alla avseenden i enlighet med lagarna i Sverige. Platsen för varje tvist ska vara i Stockholm, Sverige.

Genom att köpa medlemskap erkänner du att du förstår och samtycker till alla de ovannämnda villkoren.

1.1 Parterna

Köp- och medlemsvillkoren reglerar avtalet mellan dig som kund (nedan: du, kunden, eller medlemmen) ochWinWin Web AB (nedan: vi, oss och WinWin Web).

1.2 Avtalets giltighet

Köp- och medlemsvillkoren utgör parternas huvudsakliga reglering av de frågor som omfattas av dessa villkor.
Du har rätt att säga upp avtalet när som helst och det gör du enkelt själv via medlemsportalen. Du kan också mejla till oss på [email protected]

1.3 Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren. Alla ändringar som vi kan göra i våra användarvillkor i framtiden kommer att publiceras på vår webbplats. I förekommande fall kommer vi att meddela dig om ändringarna med jämna mellanrum.

Senast uppdaterad, april 2022

1.4 Kontaktuppgfiter

WinWin Web AB (559104-3723), Sothönevägen 27, 187 61 Stockholm, Sverige, telefon: 070 792 32 52

2. Medlemskap

Enligt villkoren i detta avtal godkänner WinWin Web att tillhandahålla rådgivnings- och utbildningstjänster till DIG i form av webbseminarier, ljud- och / eller visuella presentationer och periodisk personlig coaching och utvärdering i utbyte mot en medlemsavgift. Medlemsavgiften kommer att bestämmas enligt punkt 1.2. nedan. Din åtkomst till digital material samt coaching sessioner är villkorad av betalning av sådan medlemsavgift.

WinWin Web behåller sig rätten att ändra paketens innehåll samt benämning på paketen och de olika delarna i paketen med syftet att förbättra och utveckla tjänster.

2.1 Uppsägning

Du som medlem kan när som helst säga upp ditt medlemskap själv via medlemsportalen eller genom att skriva till oss via mejl.

WinWin Web kan säga upp detta avtal när som helst efter eget godtycke efter att ha meddelat DIG. 

2.2 Medlemsavgiften

Genom att acceptera villkoren i detta avtal godkänner du och förstår att du åtar dig att betalaWinWin Web medlemsavgiften som löpande månadsbetalning. 

2.3. Rabattkod på medlemskap

I samband med vissa köp erbjuderWinWin Web så kallad "rabatt för alltid". Detta innebär att du varje månad betalar det rabatterade priset så länge du är medlem och din inte avbryter ditt pågående medlemskap som rabatten är applicerad på. Avbryter du ditt medlemskap så avslutas rabatten.

2.4 Att boka personlig rådgivning, utbildning och andra personliga möten

Rådgvining, utbildning och andra personliga möten bokas viaWinWin Web kalender. Du kommer att få tillgång till bokningslänkarna i samband med fakturering eller betalning.

WinWin Web garanterar inte tider under en viss period eller en viss tid på dagen. Bokningarna görs via kalender och du får boka första lediga tiden som passar dig.

2.5 Nyttjande av abonnemangs-tjänster

Kund (medlem) har full ansvar för nyttjande av de tjänster som ingår i abonnemanget.WinWin Web kommer att göra sitt bästa att hålla kunden informerad men har inget ansvar att påminna kunden om outnyttjade tjänster eller dess utgångsdatum.

Coachning samtal, rådgivning- och utbildnings minuter eller timmar behöver nyttjas under betalningsperioden och kan inte summeras och föras över i nästa betalningsperiod, om inte annat avtalas med kunden.

2.6 Inga garantier

Genom att acceptera villkoren i detta avtal godkänner du och förstår att WinWin Web tillhandahåller tjänster som omfattas av detta avtal som endast är relaterade till utbildning, rådgivning och personlig utveckling och garanterar inga specifika resultat. DU tar fullt ansvar för din egen framgång.

2.7 Icke överförbart

Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal är personliga för DIG. DU får inte tilldela eller överföra några rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

3. Betalning

3.1 Betalningsalternativ

Stripe & Paypal: WinWin Web erbjuder kortbetalning via tredjeparts betalningsplattform, PayPal, PayPal API, och i kombination, ditt PayPal-konto samt Stripe, Stripe API, och i kombination, ditt Stripe-konto för att behandla kredit- och bankkorttransaktioner.

Genom att använda PayPal eller Stripe Check Out godkänner du att du är bunden av dess respektive användarvillkor.

Du förstår och samtycker uttryckligen till att WinWin Web inte ansvarar för betalningar och monetära transaktioner som sker genom din användning av tjänster. Du förstår och accepterar uttryckligen att alla betalningar och monetära transaktioner hanteras av Stripe och PayPal. Du samtycker till att WinWin Web inte är ansvarigt för några frågor rörande finansiella och monetära transaktioner mellan dig och någon annan part, inklusive Stripe & PayPal.

Du ansvarar för alla transaktioner (engång, återkommande och återbetalningar) som behandlas via tjänsten och / eller Stripe och PayPal. WinWin Web ansvarar inte för förlust eller skada från felaktiga eller ogiltiga transaktioner som behandlas med ditt Stripe-konto. Detta inkluderar transaktioner som inte behandlades på grund av ett nätverkskommunikationsfel eller av någon annan anledning. Om du behandlar en transaktion är det ditt ansvar att verifiera att transaktionen har lyckats behandlas.

Du förstår att WinWin Web använder Stripe API & PayPal API för att tillhandahålla tjänsten och att Stripe och/eller PayPal API kan ändras när som helst och sådana ändringar kan påverka tjänsten negativt. Du förstår och samtycker till att inte hålla WinWin Web ansvarig för eventuella negativa effekter som åtgärder (oavsett avsiktliga eller oavsiktliga) från Stripes- eller PayPals-sida kan orsaka ditt Stripe- eller PayPal-konto eller ditt företag.

Du får inte behandla stulna kreditkort eller obehöriga kreditkort via Stripe eller PayPal.

All transaktionsinformation som skickas mellan WinWin Webt och Stripes- och/eller PayPals-system krypteras med 256-bitars SSL-certifikat. Ingen kortinnehavares information skickas någonsin okrypterad. Du kan vara säker på att inget vi skickar till Stripes- eller PayPals-servrar kan granskas, användas eller modifieras av tredje part som försöker få tillgång till känslig information.

Här kan du läsa villkor:

– Stripe Service Agreement

– PayPal Service Agreement

3.2 Priser

Alla priser för produkter/tjänster som du kan köpa direkt på någon av våra hemsidor eller online events är inklusive moms och anges i SEK (om inget annat anges eller valts av användaren). 

Priser för tjänster som inte kan beställas direkt av användaren utan endast efter en dialog med ansvarig person på WinWin Web, som t ex hemsidor, service & support, abonnemang och abonnemangtjänster,  är exklusive moms om inte annat anges på sidan vid priset.

Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av tekniskt fel, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

3.3 Kampanjer

Det går inte att kombinera eventuella rabattkoder med övriga kampanjer eller erbjudanden, om inget annat anges.

3.4 Köp av digitala tjänster & produkter

Köpbekräftelse: När du slutfört ditt köp på någon av våra hemsidor skickas en köpbekräftelse till din e-postadress. Om ditt köp inkluderar tillgång till någon av våra digitala produkter kommer det att finnas inloggningsuppgifter i bekräftelsemejlet.

Utebliven köpbekräftelse: På grund av tekniskt fel eller andra omständigheter bortom WinWin Web kontroll kan din köpbekräftelse bli sen eller helt utebli. Om din orderbekräftelse dröjer mer än 30 minuter ber vi dig kontakta oss.

Tillgång till digitala produkter: Du får tillgång till digitala produkter som du har köpt automatiskt och direkt i samband med betalningen. 

På grund av tekniskt fel eller andra omständigheter bortom WinWin Web kontroll kan din köpbekräftelse bli sen eller helt utebli. Om din orderbekräftelse dröjer mer än 30 minuter ber vi dig kontakta oss.

Vid köp av personlig rådgivning och utbildning får du direkt tillgång till en bokningskalender samt tillgång till annat innehåll om sådan ingår i det aktuella erbjudandet.

Ångerrätt för digitala produkter: Vid köp av digitala produkter som t ex onlinekurser där du får direkt tillgång till innehållet finns ingen ångerrätt om inte annat anges i samband med köpet.

100% Nöjd-kund-garanti: I samband med köp av några digitala produkter och tjänster erbjuder WinWin Web nöjd-kund garanti. Dessa garantier gäller inte alla digitala produkter och/eller tjänster utan endast där såna garantier står uttryckligen i samband med köpet.

Provperiod: I samband med köp av medlemskap erbjuder WinWin Web provperiod. Dessa garantier gäller inte alla digitala produkter och/eller tjänster utan endast där såna garantier står uttryckligen i samband med köpet.

4. Övriga villkor

4.1 Du samtycker till att webbplatsen själv, liksom allt innehåll, videor, utbildningsmaterial, produkter, tjänster och / eller annat material, som görs tillgänglig på webbplatsen av oss eller andra tredje parter, samt utseendet och känslan hos alla av ovanstående (tillsammans kallat ”innehållet”) underhålls för din personliga användning och information av WinWin Web AB, (”företaget”) och tillhör företaget och / eller dess tredjepartsleverantörer. Du samtycker till att sådant företagsinnehåll ska innehålla alla videoklipp, HTML / CSS, Javascript, grafik, röst- och ljudinspelningar, konstverk, foton, dokument och text samt allt annat material som ingår på webbplatsen, med undantag för endast det material du förse. Med förbehåll för att du följer dessa användarvillkor ger företaget dig härmed en begränsad licens, som är icke-exklusiv, icke-överförbar och icke-underlicensierbar, för att komma åt, visa och använda webbplatsen enbart för dina personliga ändamål.

Inget företagsinnehåll får kopieras, reproduceras, publiceras på nytt, laddas upp, publiceras, sändas, distribueras, användas för offentliga eller kommersiella ändamål eller laddas ner på något sätt såvida inte skriftligt tillstånd uttryckligen beviljas av företaget. Ändring av innehållet eller användning av innehållet för något annat syfte är ett brott mot företagets upphovsrätt och andra äganderätt, liksom andra författare som skapat materialet, och kan bli föremål för monetära skador och påföljder. Du får inte distribuera, modifiera, överföra eller använda innehållet på webbplatsen eller något innehåll, inklusive all programvara, verktyg, grafik och / eller ljudfiler, för offentliga eller kommersiella ändamål utan företagets uttryckliga skriftliga tillstånd.

4.2 Allt innehåll, såsom text, data, grafikfiler, videor och ljudfiler och annat material som finns på webbplatsen, är upphovsrättsskyddat om inte annat anges och tillhör företaget och / eller en leverantör till företaget. Inget sådant material får användas förutom vad som anges i dessa användarvillkor.

4.3 Alla handelsnamn, varumärken och bilder och biografisk information om personer som används i företagets innehåll och som finns på webbplatsen, inklusive utan begränsning namnet och varumärket WinWin Web, Maya RAW och Maya RAW Strategies, tillhör antingen eller används med tillstånd av företaget. Användningen av innehållet av dig är strängt förbjudet såvida inte annat specifikt tillåts av dessa användarvillkor. All obehörig användning av innehållet kan bryta mot upphovsrätten, varumärket och andra äganderättigheter för företaget och / eller tredje part, liksom lagarna om sekretess och publicitet, och andra regler och stadgar. Ingenting i detta avtal eller på webbplatsen ska tolkas som att det underförstått eller på annat sätt beviljar någon licens eller rätt att använda något varumärke eller annan äganderätt utan uttryckligt skriftligt medgivande från företaget eller tredje parts ägare. Företaget respekterar andras upphovsrätt, varumärke och alla andra immateriella rättigheter. Företaget har rätt, men har ingen skyldighet, att ta bort innehåll och konton som innehåller material som det enligt eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt motbjudande eller kränker någon parts intellekt egendom eller dessa användarvillkor. Om du tror att dina immateriella rättigheter kränks och / eller att något arbete som tillhör dig har reproducerats på webbplatsen eller på något innehåll på något sätt, kan du meddela företaget på [email protected]. Vänligen ange ditt namn och kontaktinformation, arten av ditt arbete och hur det bryts, all relevant information om upphovsrätt och / eller varumärkesregistrering, platsen / URL: en för överträdelsen och all annan information som du anser är relevant.

4.4 Medan företaget använder rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på webbplatsen, ger företaget inga garantier eller garantier för dess riktighet. Företaget tar inget ansvar eller ansvar för fel eller utelämnanden i webbplatsens innehåll.

4.5 När du registrerar dig hos företaget och / eller denna webbplats samtycker du uttryckligen till alla meddelanden, tillkännagivanden, avtal, avslöjanden, rapporter, dokument, meddelanden om nya produkter eller tjänster eller andra register eller korrespondens från företaget. Du samtycker till att ta emot meddelanden elektroniskt genom att skicka meddelandet till dig via e-post.

4.6 Om du skickar kommentarer eller förslag om webbplatsen till företaget, inklusive, men inte begränsat till, anteckningar, text, ritningar, bilder, mönster eller datorprogram, ska sådana inlämningar bli och förbli företagets enda egendom. Ingen inlämning ska vara föremål för någon förtroendeskyldighet från bolagets sida. Företaget ska uteslutande äga alla rättigheter till (inklusive immateriella rättigheter till dem) och har rätt till obegränsad användning, publicering och spridning av alla sådana inlämningar för något syfte, kommersiellt eller på annat sätt utan någon bekräftelse eller ersättning till dig.

4.7 Företaget ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att begränsa obehörig åtkomst till våra data och filer. Men inget system, oavsett om det är lösenordsskyddat, kan vara helt ogenomträngligt. Du bekräftar att det kan vara möjligt för en obehörig tredje part att komma åt, visa, kopiera, modifiera eller distribuera data och filer som du lagrar med hjälp av webbplatsen. Användningen av webbplatsen sker helt på egen risk.

4.8 Företaget kommer inte avsiktligt att lämna ut personlig identifierande information om dig till tredje part, utom när företaget i god tro anser att sådan avslöjande är nödvändig för att följa lagen eller genomdriva dessa användarvillkor. Genom att använda webbplatsen anger du att du accepterar företagets integritetspolicy. Om du inte håller med denna integritetspolicy, helt eller delvis, använd inte denna webbplats.

4.9 VARKEN FÖRETAGET ELLER NÅGON ANNAN PART SOM SKAPAR, TILLVERKAR, ELLER UNDERHÅLLER AV WEBBPLATSEN OCH / ELLER INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN SKALL ANSVARAS UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR DIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJANDE, INDIREKTA ELLER PUNITIVA SKADOR TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE LEVERERAS ALLT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN ”SOM DET ÄR” UTAN GARANTIER FÖR NÅGOT SLUT, OCH UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÄLLT, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, DE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET FÖR EN DEL. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ELLER UTFÖRANDE FÖR ANVÄNDNING AV MATERIALEN PÅ WEBBPLATSEN, RESULTATEN AV ANVÄNDNING AV SÅDANA MATERIAL, LÄMPLIGHETEN AV SÅDANA MATERIAL FÖR NÅGOT ANVÄNDARES BEHOV ELLER SANNLIKHETEN SOM DET ANVÄNDER EN ANVÄNDNING ANVÄNDER Deras korrekthet, noggrannhet, PÅLITLIGHET ELLER KORRIGERING. FÖRETAGET GARANTERAR INTE HELLER ELLER GÖR NÅGRA UTFÄRDELSER ELLER GARANTIER FÖR ATT DU VINNAR NÅGON PENGAR SOM ANVÄNDER WEBBPLATSEN ELLER FÖRETAGETS TEKNIK ELLER TJÄNSTER. DU ACCEPTERAR ALLT ANSVAR FÖR ATT UTVÄRDERA DIN EGNA TJÄNST POTENTIELLT SOM ATT UTFÖRA DIN EGNA VERKSAMHET OCH TJÄNSTER. DITT TJÄNSTPOTENTIELLT ÄR HELT OBEROENDE PÅ DINA EGNA PRODUKTER, IDÉER, TEKNIKER; DIN GENOMFÖRANDE AV DIN AFFÄRSPLAN; TIDEN DU UTBILDAR TILL PROGRAMMET, IDÉER OCH TEKNIKER ERBJUDNA OCH ANVÄNDA; ALLA DINA FINANSER, DIN KUNSKAP OCH DIN FÄRDIGHET. Då dessa faktorer skiljer sig bland alla individer kan inte FÖRETAGET INTE GARANTERA ELLER INTE GÖRA NÅGRA FÖRKLARINGAR ELLER GARANTIER FÖR DIN FRAMGÅNGS- ELLER INKOMSTNIVÅ. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNING AV MATERIALEN VARAR Oavbruten eller FELFRI, ATT FELEN KORRIGERAS, ELLER ATT DENNA WEBBPLATS, INNEHÅLLET OCH / ELLER MATERIALEN TILLGÄNGLIG PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR FRI FRÅN BUGS ELLER ANDRA HARM . DU ANTAGAR ALT ANSVAR FÖR KOSTNADEN FÖR ALLA NÖDVÄNDIGA REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. FÖRETAGET FÅR INTE ANSVARA FÖR PRESTANDA ELLER SERVICEPROBLEM som orsakas av någon tredjepartswebbplats eller tjänsteleverantör av tredje part. NÅTT SÅTT PROBLEM SKA STYRAS ENDAST AV AVTALET MELLAN DIG OCH DENNA LEVERANTÖR. Observera att tillämplig jurisdiktion kanske inte tillåter undantag från underförstådda garantier. Några av ovanstående undantag gäller således kanske inte för dig.

4.10 FÖRETAGET FÅR INTE ANSVARA FÖR PRESTANDA ELLER SERVICEPROBLEM som orsakas av någon tredjepartswebbplats eller tjänsteleverantör av tredje part (inklusive till exempel din webbtjänstleverantörstjänst, Stripe-betaltjänster, din programvara och / eller uppdateringar eller uppgraderingar till den programvaran). NÅTT SÅTT PROBLEM SKA STYRAS ENDAST AV AVTALET MELLAN DIG OCH DENNA LEVERANTÖR. FÖRETAGET BEHÅLLER RÄTTEN FÖR ATT BESTÄMMA, ENLIGT FÖRDELNING, OM FÖRETAGET ÄR ANSVARIGT FÖR EN SÅDAN FEL eller FUNKTION. FÖRETAGET reserverar sig också rätten att begränsa din användning av sajten och / eller innehållet eller att avsluta ditt konto ska bolaget bestämma att du har brutit mot dessa villkor för användning, eller att du har brutit mot någon annan regel eller annat. FÖRETAGET BEHÅLLER RÄTTEN TILL ATT NÄTTA TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN OCH / ELLER FÖRETAGETS INNEHÅLL, PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER TILL NÅGON INNEN ENDAST. FÖRETAGET BEHÅLLER RÄTTEN FÖR ATT BESTÄMMA, ENLIGT FÖRDELNING, OM FÖRETAGET ÄR ANSVARIGT FÖR EN SÅDAN FEL eller FUNKTION. FÖRETAGET KAN ÅTERBETALA DEN INLEDANDE AVGIFTEN FÖR NÅGON ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH / ELLER NÅGOT INNEHÅLL ELLER EN PRO-RATA-DEL DÄRFÖR I ÖVERENSSTÄMMELSE MED FÖRETAGETS ÅTERBETALNINGSPOLITIK. FÖRETAGET AVSLUTAR NÅGON ÅTERBETALNING TREDJE (30) DAGAR EFTER DITT BETALNING FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH / ELLER INNEHÅLL, OCH ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS KUNDLICENSAVTAL ELLER ÖVRIGT, Oavsett skälet för störning.

4.11 FÖRETAGET SKAL INGEN HÄNDELS ANSVARAS FÖR SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, PUNITIVA, PÅLITLIGA ELLER FÖLJANDE SKADOR, VARA FÖRSÄNDBAR ELLER INTE, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, SKADA ELLER FÖRLUST AV EGENDOM, UTRUSTNING, INFORMATION ELLER DATA AV RESULTAT, INKOMSTER ELLER GOODWILL, KOSTNADER FÖR KAPITAL, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, ELLER KRAV FÖR TJÄNSTAVBRYT ELLER ÖVERFÖRINGSPROBLEM, FÖLJAD AV NÅGON FEL på WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET OCH / ELLER RELATERADE MATERIALER NÅGON ANNAN ORSAK OCH ÖVRIGT MED RESPEKT TERETO Oavsett ansvarsteori. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER OCH OM FÖRETAGET HAR ANMÄLDT ELLER Känner till om sådana skador är möjliga.

4.12 Du samtycker till att hålla bolaget och var och en av dess styrelseledamöter, tjänstemän anställda och agenter skadelös från alla skulder, anspråk, skadestånd och utgifter, inklusive rimliga advokatsalar, som härrör från eller i samband med (i) brott mot detta avtal, (ii) brott mot dig av lagar eller tredje parts rättigheter, (iii) allt material, information, verk och / eller annat innehåll av vilken art eller media som du lägger upp eller delar på eller genom Webbplats, (iv) din användning av webbplatsen eller några tjänster som företaget kan tillhandahålla via webbplatsen, och (v) ditt beteende i samband med webbplatsen eller tjänsterna eller med andra användare av webbplatsen eller tjänsterna. Företaget förbehåller sig rätten att ta exklusivt försvar av alla anspråk som vi har rätt till skadestånd enligt detta avsnitt. I sådant fall ska du ge företaget sådant samarbete som rimligen begärs av företaget.

4.13 Bestämmelserna i dessa användarvillkor är till förmån för företaget, dess dotterbolag, dotterbolag och dess tredje parts innehållsleverantörer och licensgivare, och var och en ska ha rätt att hävda och genomdriva sådana bestämmelser direkt eller för sina egna räkning.

4.14 Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar, utan att ge några principer om lagkonflikter verkan. Du underkastar dig vidare exklusiv behörighet för de statliga och federala domstolarna som sitter i Sverige. Om någon bestämmelse i detta avtal är olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, ska den bestämmelsen anses vara avskiljbar från detta avtal och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser.

4.15 Dessa användarvillkor kan revideras då och då genom att uppdatera denna post. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka den här sidan för att granska de dåvarande användarvillkoren som du är bunden till.

Close

BOKA GRATIS KONSULTATION

Om du har fastnat i jobbet med din hemsida eller om du inte vet var du ska börja med hemsidan och kurser kan du boka kostnadsfri konsultation med mig.

HITTA EN TID SOM PASSAR HÄR
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.